جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13981228236143 آیینۀ عشق در شاهنامۀ فردوسی و شاهنامۀ کردی
میر جلال الدین کزازی
مصطفی رادمرد
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)