جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13981129225489 بررسی نقش صفت در فرایند تولید و درک استعاره در اشعار حافظ بر اساس نظریه استعاره شناختی
مسعود اسکندری
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)