جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13980401190283 ردیف وکارکردهای آن در غزل های سلطان وَلَد
حسنیه نخعی
لیلا عبادی نژاد
دکتر محمدامیر مشهدی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)