جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13980516191388 فراوانی "راهبردی" در عملیات روانی شاهنامه (مطالعۀ موردی داستان رستم و سهراب بر اساس نمودار فراوانی)
دکتر ابوالفضل غنی زاده
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)