جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13971201177726 بررسی و تحلیل ویژگی‌های ساختاری و شگردهای زبانیِ «داستانِ خسرو» نوشتۀ عبدالحسین وجدانی
فرزاد محمدی
حمزه محمدی ده‌چشمه
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)