جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13990219237066 تردید در اصالت غزلی از خاقانی شروانی
اکبر حیدریان
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)