جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13981205225612 تحلیل سبک¬شناختی قصیدة انوری دربارة حملة غزان به خراسان
طاهره میرهاشمی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)