جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13980407190466 بررسی مضامین مقاومت و استعمار ستیزی در اشعار فرخی یزدی و پابلونرودا
سعید روزبهانی
مریم کیانی فر
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)