جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13971109167267 نقد و بررسی برخي از حکايت¬هاي بازنویسی شده عطار برای نوجوانان
معصومه مهری
زیبا علیخانی
دکتر سجاد نجفی بهزادی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)