لیست داوران

# نام و نام خانوادگی پست الکترونیک وابستگی سازمانی رتبه علمی تحصیلات شناسه پژوهشگر (ORCID) Publons Medenly
1 علی  بازوند bazvanda@yahoo.com Farhangian University استادیار دکترا
2 آرش امرایی amiri879@gmail.com دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر استادیار دکترا
3 دکتر ابوالفضل غنی زاده ab.gh9966@gmail.com دانشگاه پیام نور دانشیار دکترا
4 علی  نوری Nooria67@yahoo.com دانشگاه لرستان دانشیار دکترا
5 حمزه محمدی ده چشمه hamzehm661@gmail.com ادبیات و زبان های خارجی دانشیار دکترا
6 فاطمه رنجبر r.fadah@yahoo.com دانشگاه سمنان دانشیار دکترا
7 آسیه ذبیح نیاعمران asieh.zabihnia@gmail.com یزد دانشیار دکترا
8 دکتر ساره  تربیت sara.tarbiat@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامی خلیج فارسی استادیار دکترا
9 الهام گنج کریمی Elham.ganjkarimi@yahoo.com دانشگاه فردوسی مشهد استادیار دکترا
10 دکتر مصطفی  رسالت پناهی resalatpanahi1365.kashanu@gmail.com دانشگاه کاشان دانش آموخته دکترا
11 مسعود اسکندری bardiya_masoud@yahoo.com دانشگاه مازندران. دبیر ادبیات فارسی ناحیه 2 البرز- فردیس دانشجو دکترا
12 ندا نبی زاده اردبیلی nedanabizade@yahoo.com دانشگاه محقق اردبیلی استادیار دکترا
13 مسعود باوان پوری masoudbavanpouri@yahoo.com دانشگاه شهید مدنی آذربایجان استادیار دکترا
14 سید علی اصغر طباطبایی نیا SABOOYETESHNEH123@GMAIL.COM ادبیات و علوم انسانی دانشیار دکترا
15 حامد  صافی hamed19s2003@yahoo.com دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر استادیار دکترا
16 مهدی اخروی okhravi@birjand.ac.ir دانشگاه فرهنگیان خراسان جنوبی استاد دکترا
17 معصومه زارع کهن masoume.zare1980@gmail.com ادبیات و زبان های خارجی استادیار دکترا
18 آیدا پارس پور aida.parspour@yahoo.com دانشگاه تهران استاد دکترا
19 قاسم مهرآور گیگلو mehravar_g@yahoo.com دانشگاه محقق اردبیلی استادیار دکترا
20 نیلوفرسادات عبدالهی niloofar_farhan@yahoo.com دانش آموختۀ دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران، پژوهشگر پسادکتری زان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی دانش آموخته دکترا
21 لیلا امیری amirifa902@gmail.com استادیار دکترا
22 اکبر حیدریان akbar.hei93@gmail.com دانشگاه فردوسی مشهد دانشجو دکترا
23 ریحانه صادقی roohafza90@yahoo.com علوم انسانی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشجو دکترا
24 احمدرضا  نظری چروده acharvadeh@gmail.com عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد واحد آستارا. استادیار دکترا
25 دکتر محمد نور عالم nooram76@gmail.com دانشگاه چیتاگنگ- بنگلادش دانشیار دکترا
26 رامین صادقی نژاد rsns1970@gmail.com دانشگاه آزاد اهر استادیار دکترا
27 یوسف کرمی چمه ykaramicheme@yahoo.com دانشگاه علوم انتظامی امین استادیار دکترا
28 سعید روزبهانی roozbahani@iaus.ac.ir دانشگاه ازاد اسلامی واحد سبزوار استادیار دکترا
29 زهرا نوری norikhorshid@gmail.com دانشگاه ارومیه استادیار دکترا
30 فاضل عباس زاده fazil.abbaszade@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامی دشت مغان استادیار دکترا
31 لیلا عدل پرور adlparvar12@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامی خوی استادیار دکترا
32 میثم زارع meysamzare3750@yahoo.com ادبیات استادیار دکترا
33 مولود شاگشتاسبی shahgoshtasbi.molood@gmail.com دانشگاه علامه طباطبایی دانش آموخته دکترا
34 رضا جمشیدی rezajamshidi88@gmail.com دانشجوی دکتری دانشگاه شهید چمران اهواز دانشجو دکترا
35 آرش امرایی amraei@kmsu.ac.ir استاد دکترا
36 مجید فرحانی زاده farhanizadeh.majid@gmail.com ادبیات و علوم انسانی دانشگاه حکیم سبزواری دانش آموخته دکترا
37 خدابخش اسداللهی kh.asadollahi@gmail.com دانشگاه محقّق اردبیلی استاد دکترا
38 محمدرضا ضیا ziyamohammadreza@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامی شیراز استادیار دکترا
39 دکتر سجاد نجفی بهزادی najafi23ir@yahoo.com دانشگاه شهرکرد استادیار دکترا
40 ابراهیم  محمدی Emohammadi@birjand.ac.ir دانشگاه بیرجند دانشیار دکترا
41 دکتر محمد شکرایی drmehrava@yahoo.com دانشگاه پیام نور استادیار دکترا
42 اصغر  شهبازی asgharshahbazi88@gmail.com استادیار دانشگاه فرهنگیان استادیار دکترا
43 اسماعیل  صادقی sadeghiesma@gmail.com دانشگاه شهرکرد استادیار دکترا
44 رضا آقایاری زاهد agayari87@yahoo.com دانشگاه ازاد اهر استادیار دکترا
45 سیدعلی کرامتی مقدم karamatiseyedali@yahoo.com پردیس شهید بهشتی مشهد استادیار دکترا
46 ناصر کاظم خانلو pnu.khanloo@yahoo.com دانشگاه پیام نور استاد دکترا
47 مریم محمدزاده ay_maryam@yahoo.com استادیار گروه زبان و ادبيّات فارسی، واحد اهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اهر – ايران استادیار دکترا
48 سید احمدرضا مجرد armojarrad@ut.ac.ir دانشگاه نبی اکرم استادیار دکترا
49 ندا یانس neda.yans.2016@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامی تبریز استادیار دکترا
50 حسنیه  نخعی hosnie.nakhai1994@gmail.com سیستان و بلوچستان دانشیار دکترا
51 جلیل نظری jnazari1334@yahoo.com دانشیار دکترا
52 پروانه والامهر p.valamehr@semnan.ac.ir استاد دانشگاه سمنان استادیار دکترا
53 ندا مراد neda_morad@yahoo.com دانشگاه تهران استادیار دکترا
54 دکتر عباس باقی نژاد a.baghenejad@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه استادیار کارشناسی