لیست داوران

# نام و نام خانوادگی پست الکترونیک وابستگی سازمانی رتبه علمی تحصیلات
1 دکتر ابوالفضل غنی زاده ab.gh9966@gmail.com دانشگاه پیام نور استاد کارشناسی ارشد
2 علی  نوری Nooria67@yahoo.com دانشگاه تربیت مدرس استاد دکترا
3 علی  بازوند bazvanda@yahoo.com دانشگاه فرهنگیان استاد کارشناسی
4 آرش امرایی amiri879@gmail.com دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر استادیار دکترا
5 دکتر ساره  تربیت sara.tarbiat@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامی خلیج فارسی استاد کارشناسی
6 دکتر سجاد نجفی بهزادی najafi23ir@yahoo.com دانشگاه شهرکرد استاد کارشناسی
7 الهام گنج کریمی Elham.ganjkarimi@yahoo.com دانشگاه فردوسی مشهد استاد کارشناسی ارشد
8 حمزه محمدی ده چشمه hamzehm661@gmail.com ادبیات و زبان های خارجی دانشیار دکترا
9 دکتر محمد شکرایی drmehrava@yahoo.com دانشگاه پیام نور استاد کارشناسی
10 فاطمه رنجبر r.fadah@yahoo.com دانشگاه سمنان دانشیار دکترا
11 ندا نبی زاده اردبیلی nedanabizade@yahoo.com استاد دکترا
12 مسعود اسکندری bardiya_masoud@yahoo.com دانشگاه مازندران دانشیار دکترا
13 مسعود باوان پوری masoudbavanpouri@yahoo.com دانشگاه شهید مدنی آذربایجان استاد دکترا
14 آسیه ذبیح نیاعمران asieh.zabihnia@gmail.com یزد استاد دکترا
15 ابراهیم  محمدی Emohammadi@birjand.ac.ir استاد دکترا
16 دکتر مصطفی  رسالت پناهی resalatpanahi1365.kashanu@gmail.com دانشگاه کاشان استاد کارشناسی
17 اصغر  شهبازی asgharshahbazi88@gmail.com استادیار دانشگاه فرهنگیان استادیار دکترا
18 اسماعیل  صادقی sadeghiesma@gmail.com دانشگاه شهرکرد استاد دکترا
19 رضا آقایاری زاهد agayari87@yahoo.com دانشگاه ازاد اهر استاد کارشناسی
20 سید علی اصغر طباطبایی نیا SABOOYETESHNEH123@GMAIL.COM ادبیات و علوم انسانی دانشیار دکترا
21 سیدعلی کرامتی مقدم karamatiseyedali@yahoo.com پردیس شهید بهشتی مشهد استاد کارشناسی
22 لیلا امیری amirifa902@gmail.com استاد دکترا
23 حامد  صافی hamed19s2003@yahoo.com دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر استادیار دکترا
24 معصومه زارع کهن masoume.zare1980@gmail.com ادبیات و زبان های خارجی استاد دکترا
25 مهدی اخروی okhravi@birjand.ac.ir دانشگاه فرهنگیان خراسان جنوبی استاد دکترا
26 آیدا پارس پور aida.parspour@yahoo.com دانشگاه تهران استاد دکترا
27 مولود شاگشتاسبی shahgoshtasbi.molood@gmail.com دانشگاه علامه طباطبایی دانش آموخته دکترا
28 نیلوفرسادات عبدالهی niloofar_farhan@yahoo.com مدرس دانشگاه تهران، دانش آموختۀ دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران استاد دکترا
29 قاسم مهرآور گیگلو mehravar_g@yahoo.com دانشگاه محقق اردبیلی استاد کارشناسی ارشد
30 ناصر کاظم خانلو pnu.khanloo@yahoo.com دانشگاه پیام نور استاد دکترا
31 مریم محمدزاده ay_maryam@yahoo.com دانشیار دکترا
32 یوسف کرمی چمه ykaramicheme@yahoo.com دانشگاه علوم انتظامی امین استاد کارشناسی
33 احمدرضا  نظری چروده acharvadeh@gmail.com عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد واحد آستارا. استاد دکترا
34 اکبر حیدریان akbar.hei93@gmail.com دانشگاه فردوسی مشهد دانشجو دکترا
35 میثم زارع meysamzare3750@yahoo.com ادبیات استاد کارشناسی ارشد
36 ریحانه صادقی roohafza90@yahoo.com علوم انسانی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشجو دکترا
37 لیلا عدل پرور adlparvar12@gmail.com دانشکده علوم انسانی و ادبیّات استاد دکترا
38 مجید فرحانی زاده farhanizadeh.majid@gmail.com ادبیات و علوم انسانی دانشگاه حکیم سبزواری استاد دکترا
39 ندا یانس neda.yans.2016@gmail.com استاد دکترا
40 رامین صادقی نژاد rsns1970@gmail.com دانشگاه آزاد اهر استاد دکترا
41 فاضل عباس زاده fazil.abbaszade@gmail.com استاد دکترا
42 زهرا نوری norikhorshid@gmail.com دانشگاه ارومیه استاد دکترا
43 سعید روزبهانی roozbahani@iaus.ac.ir دانشگاه ازاد اسلامی واحد سبزوار استاد دکترا
44 دکتر محمد نور عالم nooram76@gmail.com دانشگاه چیتاگنگ- بنگلادش استاد دکترا
45 محمدرضا ضیا ziyamohammadreza@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامی شیراز مربی دکترا
46 رضا جمشیدی rezajamshidi88@gmail.com ادبیات و علوم انسانی استادیار دکترا
47 سید احمدرضا مجرد armojarrad@ut.ac.ir دانشگاه نبی اکرم استاد کارشناسی
48 حسنیه  نخعی hosnie.nakhai1994@gmail.com سیستان و بلوچستان دانشیار دکترا