آخرین شماره


شماره 3 سال 3
پاییز 1399
دانلود فایل

1 - آیینۀ عشق در شاهنامۀ فردوسی و شاهنامۀ کردی ( DOI : 0)
( مصطفی رادمرد - میر جلال الدین کزازی )
2 - تردید در اصالت غزلی از خاقانی شروانی ( DOI : 0)
( اکبر حیدریان )
3 - تحلیل سبک¬شناختی قصیدة انوری دربارة حملة غزان به خراسان ( DOI : 0)
( طاهره میرهاشمی )
4 - بررسی نقش صفت در فرایند تولید و درک استعاره در اشعار حافظ بر اساس نظریه استعاره شناختی ( DOI : 0)
( مسعود اسکندری )
5 - بررسی ومقایسه پروتوتایپ در داستان‌های«زنی که مردش را گم کرد» و «کولی کنار آتش» ( DOI : 0)
( آرمیتا جلیل ناغونی - مختار کمیلی )
6 - بررسی تشبیه تفضیل در غزلیات سعدی ( DOI : 0)
( زهرا دهقانی )
7 - بررسی مضامین مقاومت و استعمار ستیزی در اشعار فرخی یزدی و پابلونرودا ( DOI : 0)
( مریم کیانی فر - سعید روزبهانی )
8 - مروری بر روش¬های اندازه¬گیری فهم متقابل بین زبان¬¬ها و گویش¬ها نمونۀ موردی: بررسی فهم متقابل کردی جنوبی و کردی میانی (میرمُکری،1399) ( DOI : 0)
( منیژه میرمکری - غلامحسین کریمی دوستان - وحید غلامی - یادگار کریمی )