آخرین شماره


شماره 4 سال 3
زمستان 1399
دانلود فایل

1 - کارکردهای صفات شاعرانه در غزلیات حافظ ( DOI : 0)
( اصغر شهبازی )
2 - موسیقی کناری در رباعیّات شیخ بهائی ( DOI : 0)
( لیلا عدل پرور - زینب رحمانیان )
3 - نقش اقناعی استعارۀ مفهومی در گفتمان اجتماعی- سیاسی صمد بهرنگی (مطالعه موردی قصۀ "پسرک لبوفروش") ( DOI : 0)
( دکتر ابوالفضل غنی زاده )
4 - بحثی در جایگاه طبیعت در نوگرایی تصویری فاضل نظری ( DOI : 0)
( سهیلا ابراهیم زاده )
5 - بررسی سبک‌شناختی اشعار مهدی اخوان ثالث ( DOI : 0)
( مهین زنده دل - سید محمود رضا غیبی )
6 - نقد و بررسی سی قصیده ناصرخسرو ( DOI : 0)
( دکتر آرش امرایی )
7 - بررسی مجاز مفهومی در زبان کُردی با توجه به اشعار شیرکو بی¬کس: رویکردی شناختی ( DOI : 0)
( صمد علی آقایی - وحید غلامی - صادق محمدی - عادل دست گشاده )