اخبار نشریه

نمایه شدن فصلنامه در سامانه استنادی جهان اسلامISC

با نهایت خوشوقتی و تشکر از زحمات سردبیر محترم و اعضای محترم هیات تحریریه به اطلاع کلیه پژوهشگران گرامی می رساند فصلنامه قند پارسی در ISC پذیرفته شد .