اخبار نشریه

هزینه داوری و چاپ مقالات

به اطلاع کلیه پژوهشگران گرامی می رساند جهت تامین بخشی از هزینه های فصلنامه ، از این تاریخ هزینه داوری مقالات 50 هزارتومان قبل از داوری اخذ خواهد شد . لازم به تذکر است این فصلنامه بابت چاپ و ویراستاری مقالات هزینه دیگری دریافت نخواهد کرد .