• کپی رایت

  کپی رایت

  ماه‌نامه «پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانی» تحت مجوز بین‌المللی Creative Commons Attribution NonCommercial-ShareAlike 2.0 Generic (CC   ( مجوز کریتیو کامنز ) فعالیت می نماید. براساس این گواهینامه، نشریه اجازه استفاده، اشتراک‌گذاری، اقتباس، توزیع، و تکثیر در هر رسانه یا قالبی را تا زمانی که نویسنده (نویسندگان) اصلی و منبع به درستی ذکر شده باشند، مجاز می‌سازد. تحت مجوز دسترسی آزاد، نویسندگان حق چاپ را برای محتوای مقالات خود حفظ می‌کنند، اما به دیگران اجازه می‌دهند تا محتوا را دانلود، استفاده مجدد، چاپ مجدد، تغییر، توزیع و/یا کپی کنند(تا زمانی که نویسندگان اصلی و منبع به درستی ذکر شده باشند و به اصل منبع به درستی استناد شده باشد).

  بر اساس این مجوز نویسندگان حقوق زیر را خواهند داشت:

   • مقاله خود را مطابق با بخش "حقوق استفاده شخصی*" به اشتراک بگذارند تا زمانی که حاوی مجوز کاربر نهایی و پیوند DOI به نسخه رکورد در این مجله باشد.
   • حفظ حقوق مالکیت معنوی (از جمله داده های تحقیقاتی)
   • اعتبار و انتساب مناسب برای اثر منتشر شده.

  *حقوق استفاده شخصی

   • نویسندگان می توانند از مقالات خود برای مقاصد علمی به طور کلی یا جزئی استفاده کنند، مانند:
   • استفاده در تدریس در کلاس (از جمله توزیع نسخه، کاغذ یا الکترونیک).
   • توزیع کپی ها (از جمله از طریق ایمیل) به همکاران پژوهشی شناخته شده برای استفاده شخصی آنها
   • استفاده در آثار بعدی
   • گسترش مقاله به صورت کتاب

  (Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.0 Generic (CC BY-2.0

  مشاهده کد حقوقی       مشاهده سند مجوز