• درباره ما

  فصلنامه نقد، تحلیل و زیبایی شنلسی متون، مجله ای است با داواوری دوسوکور با محوریت زبان و ادبیات فارسی ،از جمله شعر و نثر کلاسیک و معاصر، در پهنه جغرافیایی گسترده تر از ایران. هدف این مجله بررسی جوانب مختلف متون مرتبط بازبان و ادبیلت فارسی به عنوان یک زبان فرهنگی و ادبی است که در مناطقیاز جنوب غرب آسیا، آسیای میانه ، بخشهای از کشورهای هند ، پاکستان، افغانستان، بنگلادش، ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان ، قفقاز و بخش های از جنوب شرق آسیا است.هدف این نشریه تلاش در جهت ارتباط بینالمللی بین محققان، استادان، دانشجویان و علاقمندان به زبان و ادبیات فارسی است؛ در حقیقت این مجله تریبونی برای بیان آراء و اندیشه های محققان و پژوهشگران است. ناشر این مجله انجمن علمی قند پارسی است. از جمله موضوعات مورد پذیرش در این فصلنامه میتوان به این موارد اشاره کرد :

  نقد کتاب های تازه منتشر شده در مورد شرح و تحلیل متون .(با اولویت پذیرش)

  تحلیل متون نظم فارسی 

  تحلیل متون نثر فارسی 

  تبیین زیبایی های متون نظم و نثر 

  شرح دشواری های متون 

  تلاش در جهت تصحیح اشعار 

   

  این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات ، تابع قوانین کمیته اخلاق در انتشار می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می کند .(COPE)

   

  اعلام وضعیت دسترسی به مقالات  

  این نشریه دسترسی باز(Open Access) است. به عبارتی دسترسی به کلیه مقالات منتشر شده در این فصلنامه بلافاصله از تاریخ انتشار آزاد است و هزینه ای برای بارگیری مقالات پرداخت نمی شود. همه مخاطبان مجله می توانند بدون اجازه از فصلنامه کلیه مقالات منتشر شده را دانلود، چاپ، توزیع نمایند. بدیهی است استفاده از این مقالات در سندهای علمی با استناد به آنها آزاد است.