• صفحه اصلی
  • اخبار نشریه
  • از کلیه اساتید و دانشجویان دکتری زبان و ادبیات فارسی که مایل به همکاری با فصلنامه قندپارسی در داوری مقالات هستند تقاضا می شود درخواست خود را از طریق ایمیل فصلنامه ارسال نمایند
کد خبر:102 تعداد بازدید خبر :836 بازدید