ا

 • ابراهیم زاده.سهیلا بحثی در جایگاه طبیعت در نوگرایی تصویری فاضل نظری [ دوره3, شماره 4 - زمستان سال 1399]
 • ابراهیمی پور.آزاده رستاخیز کهن الگوهای یونگ دربیدارکردن ابلیس معاویه راخیز وقت نماز است [ دوره4, شماره 3 - پاییز سال 1400]
 • احتشامی.علی حسین تحلیل کمّی و کیفی احادیث مورد اهتمام عارفان مسلمان در متون عرفانی [ دوره5, شماره 2 - تابستان سال 1401]
 • احمدی‌زاده.محمدجواد نفی انتساب عجایب الدنیا به ابوالمؤید بلخی بر اساس شواهد تاریخی و متنی [ دوره4, شماره 2 - تابستان سال 1400]
 • اخروی.مهدی رسالت شاعر در نظریه ادبی حکیم نظامی گنجوی [ دوره4, شماره 1 - بهار سال 1400]
 • استاجی.ابراهیم بررسی معانی واژۀ «باز» بر پایۀ محور هم‌نشینی در تاریخ بلعمی [ دوره1, شماره 1 - زمستان سال 1397]
 • اسداللهی.خدابخش بررسی زبانی مونس¬العشاق سهروردی و عربشاه یزدی از رهگذر بینامتنیت ژنت [ دوره3, شماره 2 - تابستان سال 1399]
 • اسداللهی.خدابخش بررسی و تحلیل باورهای عامیانه و اساطیری ایرانی در نفثه المصدور [ دوره4, شماره 4 - زمستان سال 1400]
 • اسکندری شرفی.فرشاد کتاب‌شناسی آثار هوشنگ مرادی کرمانی [ دوره4, شماره 1 - بهار سال 1400]
 • اسکندری شرفی.فرشاد اسم‌های خاص «باد» در مثنوی معنوی [ دوره5, شماره 2 - تابستان سال 1401]
 • اسکندری.مسعود بررسی نقش صفت در فرایند تولید و درک استعاره در اشعار حافظ بر اساس نظریه استعاره شناختی [ دوره3, شماره 3 - پاییز سال 1399]
 • اسماعیلی.زیبا تقابل های دوگانه در اشعار دفاع مقدّس [ دوره4, شماره 4 - زمستان سال 1400]
 • اقبالی احمد آبادی.لیلا نقد اخلاقی کتاب جغرافیای تاریخی سرزمین¬های آباد: آثارالبلاد و اخبارالعباد زکریای قزوینی [ دوره1, شماره 1 - زمستان سال 1397]
 • الهامی.شراره بررسی رویکردهای سنّتی سبک شناسی در خمسه نظامی [ دوره4, شماره 2 - تابستان سال 1400]
 • امرایی. آرش نقد و بررسی سی قصیده ناصرخسرو [ دوره3, شماره 4 - زمستان سال 1399]
 • امیری.سهیلا بررسی زوایایی مبهم از شخصیّت سلطان سنجر بر مبنای متون کهن ادبی و تاریخی [ دوره3, شماره 2 - تابستان سال 1399]
 • امیری.لیلا بررسی زوایایی مبهم از شخصیّت سلطان سنجر بر مبنای متون کهن ادبی و تاریخی [ دوره3, شماره 2 - تابستان سال 1399]
 • امیری.لیلا بررسی عوامل غرابت صنعت تشبیه در دیوان عبدالواسع جَبَلی [ دوره5, شماره 1 - بهار سال 1401]

آ

 • آ ب برین.سیف الدین بررسی ابعاد بینامتنیت واژگانی و تصویری شفیعی کدکنی با اخوان و شاملو [ دوره5, شماره 2 - تابستان سال 1401]
 • آقازاده.راضیه بحثی در جایگاه طبیعت در نوگرایی تصویری فاضل نظری [ دوره3, شماره 4 - زمستان سال 1399]
 • آقائی.مهرداد طنین سوررئالیسم غربی در صدای پای آب سپهری [ دوره3, شماره 1 - بهار سال 1399]
 • آقائی.مهرداد اسرار عرفانی و رموزات بیانی در مطلعیه مثنوی مولوی [ دوره4, شماره 1 - بهار سال 1400]

ب

 • بازوند.علی کتاب‌شناسی آثار هوشنگ مرادی کرمانی [ دوره4, شماره 1 - بهار سال 1400]
 • بوداقی.حجت بررسی زمانمندی روایت در منظومة مهرة سرخ سیاوش کسرایی بر اساس نظریة ژرار ژنت [ دوره2, شماره 2 - تابستان سال 1398]

پ

 • پارسیان.زهره بررسی جایگاه اجتماعی سیندخت، رودابه، تهمینه و گردآفرید در شاهنامۀ فردوسی [ دوره3, شماره 1 - بهار سال 1399]
 • پاشایی فخری.کامران بررسی سبک¬شناسی و جامعه¬شناختی«چراغ¬ها را من خاموش می¬کنم» با تأکید بر رویکرد لوسین گلدمن [ دوره2, شماره 3 - پاییز سال 1398]
 • پرتوی.سپیده مقایسه ساختاری حکایات مشترک حدیقه سنایی و مثنوی مولوی [ دوره5, شماره 2 - تابستان سال 1401]

ت

 • تایوغ.علیرضا تشبیه ، قالب تصویر ساز در غزل وحشی بافقی [ دوره1, شماره 1 - زمستان سال 1397]
 • تربیت.دکتر ساره بررسي و مقایسه¬ی رابطة متقابل جهان‌نگري و صنايع بديعي در اشعار سهراب سپهری و محمدرضا شفیعی کدکنی ( با استفاده از نظريّة ساختارگرايي تكويني لوسین گولدمن) [ دوره1, شماره 1 - زمستان سال 1397]

ج

 • جعفری.مرتضی معرفی و بررسی سبکی و محتوایی نسخه‌ی خطی فتنه سالارالدوله [ دوره3, شماره 2 - تابستان سال 1399]
 • جلیل.آرمیتا بررسی ومقایسه پروتوتایپ در داستان‌های«زنی که مردش را گم کرد» و «کولی کنار آتش» [ دوره3, شماره 3 - پاییز سال 1399]
 • جهادی حسینی.سید امیر شیوه های تأثیرپذیری از قرآن و حدیث در شعر وصال شیرازی [ دوره4, شماره 3 - پاییز سال 1400]

چ

 • چکشیان.محمد بررسی الزامات و راه‌کارهای اقتصاد مقاومتی درشعر اقبال لاهوری [ دوره4, شماره 3 - پاییز سال 1400]

ح

 • حاجیانی.فرخ بررسی تحلیلی پیوند هفت خان اسفندیار با شمنیسم، تشرف و جهان مردگان [ دوره5, شماره 2 - تابستان سال 1401]
 • حداد خانشان.مریم تعالیم اخلاقی و آموزه¬های تربیتی در مثنوی سلسله¬الذهب جامی [ دوره2, شماره 1 - بهار سال 1398]
 • حسن دایی.سونیا بررسی ابعاد بینامتنیت واژگانی و تصویری شفیعی کدکنی با اخوان و شاملو [ دوره5, شماره 2 - تابستان سال 1401]
 • حسینی جهانگیر.سیده آمنه جایگاه ادبی هاتفی در پژوهش‎های معاصر [ دوره4, شماره 1 - بهار سال 1400]
 • حیدریان.اکبر تردید در اصالت غزلی از خاقانی شروانی [ دوره3, شماره 3 - پاییز سال 1399]

خ

 • خاک نژاد.جمیله تحليل محتوايي داستان سال هاي ابري [ دوره4, شماره 2 - تابستان سال 1400]
 • خانجانی.حمیرا تحلیل بلاغی اشعارهوشنگ ابتهاج بر پایه ی هنجارگریزی معنایی با تکیه بر دفتر« سیاه مشق» [ دوره4, شماره 4 - زمستان سال 1400]
 • خجسته. معصومه تقابل های دوگانه در اشعار دفاع مقدّس [ دوره4, شماره 4 - زمستان سال 1400]
 • خداونددوست.علیرضا شیوه های تأثیرپذیری از قرآن و حدیث در شعر وصال شیرازی [ دوره4, شماره 3 - پاییز سال 1400]
 • خلیلی.جواد سنّت و نمود آن در شعر شفیعی کدکنی [ دوره2, شماره 1 - بهار سال 1398]
 • خواجات.بهزاد بررسی تطبیقی یک شعر از علی باباچاهی و شمس لنگرودی بر اساس نظریه ی ریزوماتیک ژیل دلوز [ دوره4, شماره 4 - زمستان سال 1400]
 • خواجه ایم.احمد پژوهشی تازه در جلوه‌های تأثیرپذیری از آیات قرآنی در مقامات حمیدی [ دوره3, شماره 2 - تابستان سال 1399]
 • خوارزمی.حمیدرضا شیوه های تأثیرپذیری از قرآن و حدیث در شعر وصال شیرازی [ دوره4, شماره 3 - پاییز سال 1400]

د

 • دامنی.سعید ناراستی و پنهان‌کاری شخصیت ها در داستان رستم و سهراب از منظر ادب تعلیمی [ دوره4, شماره 2 - تابستان سال 1400]
 • داوری.پریسا بررسی فضائل و رذائل اخلاقی در بهمن نامه بر مبنای آیین زرتشتی [ دوره2, شماره 3 - پاییز سال 1398]
 • دست گشاده.عادل بررسی مجاز مفهومی در زبان کُردی با توجه به اشعار شیرکو بی¬کس: رویکردی شناختی [ دوره3, شماره 4 - زمستان سال 1399]
 • ده بزرگی.ژیلا چندگانگی سبکی در کهن متن«نامه تنسر» [ دوره3, شماره 2 - تابستان سال 1399]
 • دهقانی.زهرا بررسی تشبیه تفضیل در غزلیات سعدی [ دوره3, شماره 3 - پاییز سال 1399]

ذ

 • ذبیح نیاعمران.آسیه نقد اخلاقی کتاب جغرافیای تاریخی سرزمین¬های آباد: آثارالبلاد و اخبارالعباد زکریای قزوینی [ دوره1, شماره 1 - زمستان سال 1397]

ر

 • رادمرد.مصطفی آیینۀ عشق در شاهنامۀ فردوسی و شاهنامۀ کردی [ دوره3, شماره 3 - پاییز سال 1399]
 • رحمانیان.زینب نمادگرایی درشعر فروغ فرخزاد [ دوره3, شماره 1 - بهار سال 1399]
 • رحمانیان.زینب موسیقی کناری در رباعیّات شیخ بهائی [ دوره3, شماره 4 - زمستان سال 1399]
 • رسول زاده.حسین بررسی زمانمندی روایت در منظومة مهرة سرخ سیاوش کسرایی بر اساس نظریة ژرار ژنت [ دوره2, شماره 2 - تابستان سال 1398]
 • رسولی مهربانی.رادمان نفی انتساب عجایب الدنیا به ابوالمؤید بلخی بر اساس شواهد تاریخی و متنی [ دوره4, شماره 2 - تابستان سال 1400]
 • رضایی دشت ارژنه.محمود بررسی تحلیلی پیوند هفت خان اسفندیار با شمنیسم، تشرف و جهان مردگان [ دوره5, شماره 2 - تابستان سال 1401]
 • رضائی هفتادر.علی محمد شیوه های تصویر آفرینی مناظر طبیعت در منظومه ویس و رامین [ دوره2, شماره 2 - تابستان سال 1398]
 • رضائی هفتادر.علی محمد بررسی تطبیقی کارکرد رنگ¬ها در داستان¬های «ویس و رامین» و «تریستان و ایزوت» [ دوره2, شماره 4 - زمستان سال 1398]
 • رضائی هفتادر.علی محمد تحلیل ناخرسندی شمس از مشایخ و فقهای معاصر خویش [ دوره5, شماره 1 - بهار سال 1401]
 • روزبهانی.سعید بررسی مضامین مقاومت و استعمار ستیزی در اشعار فرخی یزدی و پابلونرودا [ دوره3, شماره 3 - پاییز سال 1399]
 • ریاحی زمین.زهرا بررسی عوامل غرابت صنعت تشبیه در دیوان عبدالواسع جَبَلی [ دوره5, شماره 1 - بهار سال 1401]
 • رئیسی مبارکه. نفیسه کتابشناسی لالایی های ایرانی [ دوره4, شماره 3 - پاییز سال 1400]

ز

 • زارع.سحر معرفی و بررسی سبکی و محتوایی نسخه‌ی خطی فتنه سالارالدوله [ دوره3, شماره 2 - تابستان سال 1399]
 • زارهشی.عبدالعظیم بررسی موسیقی شعر دیوان عمعق بخاری [ دوره4, شماره 2 - تابستان سال 1400]
 • زنده دل.مهین بررسی سبک‌شناختی اشعار مهدی اخوان ثالث [ دوره3, شماره 4 - زمستان سال 1399]

ژ

 • ژاله.شکوفه کتابشناسی لالایی های ایرانی [ دوره4, شماره 3 - پاییز سال 1400]

س

 • سپاهی.محمداکبر ناراستی و پنهان‌کاری شخصیت ها در داستان رستم و سهراب از منظر ادب تعلیمی [ دوره4, شماره 2 - تابستان سال 1400]
 • سعادت.مصطفی رابطه شاهان اشکانی با پهلوانان دوره کیانی [ دوره2, شماره 2 - تابستان سال 1398]
 • سعادت.مصطفی ابهام در چگونگی انتقال قدرت از گشتاسب به بهمن [ دوره3, شماره 1 - بهار سال 1399]
 • سعیدی پور. امیرحسین نقش و جایگاه زنبور در تصویر ساخت‌های مثنوی معنوی [ دوره4, شماره 3 - پاییز سال 1400]
 • سلامت آذر.رحیم بررسی موسیقی بیرونی و کناری اشعار حسرت همدانی [ دوره5, شماره 1 - بهار سال 1401]

ش

 • شرونی.سمیه شاخصه¬های زبانی و اندیشگانی بانوگشسب¬نامه [ دوره3, شماره 1 - بهار سال 1399]
 • شریفی.آزاده سبک شناسی نحوی سوانح العشاق احمد غزّالی و عبهرالعاشقین روزبهان بقلی(با رویکرد نقش گرا) [ دوره2, شماره 2 - تابستان سال 1398]
 • شوکتی.آیت تشبیه ، قالب تصویر ساز در غزل وحشی بافقی [ دوره1, شماره 1 - زمستان سال 1397]
 • شهبازی.اصغر تیر گز و آب رز در داستان رستم و اسفندیار [ دوره1, شماره 1 - زمستان سال 1397]
 • شهبازی.اصغر نقد و قرائت تاریخی اشعار حافظ [ دوره2, شماره 3 - پاییز سال 1398]
 • شهبازی.اصغر کارکردهای صفات شاعرانه در غزلیات حافظ [ دوره3, شماره 4 - زمستان سال 1399]
 • شهبازی.محمد بررسی زبانی مونس¬العشاق سهروردی و عربشاه یزدی از رهگذر بینامتنیت ژنت [ دوره3, شماره 2 - تابستان سال 1399]
 • شیخ باقر مهاجر.فاطمه تحلیل بازتاب دیدگاه و سبک فکری ناصرخسرو در کاربرد فعل [ دوره2, شماره 1 - بهار سال 1398]
 • شیری.قهرمان همانندی اندیشه¬های جلال آل احمد و صدر الادبای اصفهانی [ دوره2, شماره 1 - بهار سال 1398]

ص

 • صادقی.ریحانه بررسی معانی واژۀ «باز» بر پایۀ محور هم‌نشینی در تاریخ بلعمی [ دوره1, شماره 1 - زمستان سال 1397]
 • صادقی.ریحانه رویکردهای قرآنی احمد جام در تعلیم و تربیت با تأکید برکتاب مفتاح‌النّجات [ دوره2, شماره 2 - تابستان سال 1398]
 • صادقی.ریحانه پژوهشی تازه در جلوه‌های تأثیرپذیری از آیات قرآنی در مقامات حمیدی [ دوره3, شماره 2 - تابستان سال 1399]
 • صافی.حامد جستاری در ارتباط بینامتنی قصیدۀ ایوان مدائن خاقانی و سینیۀ بحتری [ دوره3, شماره 2 - تابستان سال 1399]
 • صافی.حامد بررسی الزامات و راه‌کارهای اقتصاد مقاومتی درشعر اقبال لاهوری [ دوره4, شماره 3 - پاییز سال 1400]
 • صالحی بروجنی.فاطمه بررسی درون¬مایه¬های آموزشی- مهارتی و تربیتی- اخلاقی داستان¬های منتخب کودک ایران و جهان [ دوره4, شماره 1 - بهار سال 1400]
 • صالحی مازندرانی.محمدرضا شاخصه¬های زبانی و اندیشگانی بانوگشسب¬نامه [ دوره3, شماره 1 - بهار سال 1399]
 • صالحی نیا.مبین بررسی رابطه ترامتنی غزل رهی معیری با سعدی [ دوره2, شماره 3 - پاییز سال 1398]
 • صباغی.علی تحلیل بازتاب دیدگاه و سبک فکری ناصرخسرو در کاربرد فعل [ دوره2, شماره 1 - بهار سال 1398]
 • صحراگرد.حسین اسم‌های خاص «باد» در مثنوی معنوی [ دوره5, شماره 2 - تابستان سال 1401]
 • صفیان بلداجی. یوسف نقد جامعه شناختی ادبی دو داستان کوتاه «زن شیشه ای » و «مثل همه عصرها» [ دوره5, شماره 1 - بهار سال 1401]

ض

 • ضیا.محمدرضا معرفی و بررسی سبکی و محتوایی نسخه‌ی خطی فتنه سالارالدوله [ دوره3, شماره 2 - تابستان سال 1399]

ط

ع

 • عابدی.سید حمزه بررسی عناصر داستان «زمین سوخته» اثر احمد محمود [ دوره1, شماره 1 - زمستان سال 1397]
 • عادل زاده.پروانه بررسی سبک¬شناسی و جامعه¬شناختی«چراغ¬ها را من خاموش می¬کنم» با تأکید بر رویکرد لوسین گلدمن [ دوره2, شماره 3 - پاییز سال 1398]
 • عبادی نژاد.لیلا ردیف وکارکردهای آن در غزل های سلطان وَلَد [ دوره2, شماره 3 - پاییز سال 1398]
 • عباس زاده.فاضل طنین سوررئالیسم غربی در صدای پای آب سپهری [ دوره3, شماره 1 - بهار سال 1399]
 • عباس زاده.فاضل اسرار عرفانی و رموزات بیانی در مطلعیه مثنوی مولوی [ دوره4, شماره 1 - بهار سال 1400]
 • عباس زاده.فاضل نقد ترجمه منظوم شواربي از غزل اول و سوم حافظ بر پایه الگوی گيدئون توری [ دوره4, شماره 2 - تابستان سال 1400]
 • عبدالهی.نیلوفرسادات مقایسۀ مفاهیم و شیوه‌های آموزش در شاهنامه فردوسی بر پایۀ آموزه‌های زال و بزرگمهر [ دوره4, شماره 2 - تابستان سال 1400]
 • عدل پرور.لیلا نمادگرایی درشعر فروغ فرخزاد [ دوره3, شماره 1 - بهار سال 1399]
 • عدل پرور.لیلا جلوه‌های بدیع معنوی در دیوان رفیق اصفهانی [ دوره3, شماره 1 - بهار سال 1399]
 • عدل پرور.لیلا موسیقی کناری در رباعیّات شیخ بهائی [ دوره3, شماره 4 - زمستان سال 1399]
 • عزیزی.علی بررسی عناصر داستان «زمین سوخته» اثر احمد محمود [ دوره1, شماره 1 - زمستان سال 1397]
 • علامی.بهمن بررسی مفاهیم اخلاقی در دیوان سید علی جبل عاملی(مهری عرب) [ دوره2, شماره 4 - زمستان سال 1398]
 • علی آقایی.صمد کلان¬استعارة شناختی آزادی در زبان کُردی با تکیه بر اشعار شیرکو بیکه¬س [ دوره3, شماره 2 - تابستان سال 1399]
 • علی آقایی.صمد بررسی مجاز مفهومی در زبان کُردی با توجه به اشعار شیرکو بی¬کس: رویکردی شناختی [ دوره3, شماره 4 - زمستان سال 1399]
 • علیخانی.زیبا نقد و بررسی برخي از حکايت¬هاي بازنویسی شده عطار برای نوجوانان [ دوره2, شماره 1 - بهار سال 1398]
 • عنایتی قادیکلایی.محمد بررسي و مقایسه¬ی رابطة متقابل جهان‌نگري و صنايع بديعي در اشعار سهراب سپهری و محمدرضا شفیعی کدکنی ( با استفاده از نظريّة ساختارگرايي تكويني لوسین گولدمن) [ دوره1, شماره 1 - زمستان سال 1397]

غ

 • غایبزاده.سوسن طنین سوررئالیسم غربی در صدای پای آب سپهری [ دوره3, شماره 1 - بهار سال 1399]
 • غفاری جاهد.مریم عناصر بینامتنی و سیلان ذهن در آثار محمود اکبرزاده و محمدرضا شمس [ دوره2, شماره 1 - بهار سال 1398]
 • غفاری جاهد.مریم بررسی تطبیقی ترجمه‌های کارنامه اردشیر بابکان [ دوره2, شماره 4 - زمستان سال 1398]
 • غلامی.وحید کلان¬استعارة شناختی آزادی در زبان کُردی با تکیه بر اشعار شیرکو بیکه¬س [ دوره3, شماره 2 - تابستان سال 1399]
 • غلامی.وحید مروری بر روش¬های اندازه¬گیری فهم متقابل بین زبان¬¬ها و گویش¬ها نمونۀ موردی: بررسی فهم متقابل کردی جنوبی و کردی میانی (میرمُکری،1399) [ دوره3, شماره 3 - پاییز سال 1399]
 • غلامی.وحید بررسی مجاز مفهومی در زبان کُردی با توجه به اشعار شیرکو بی¬کس: رویکردی شناختی [ دوره3, شماره 4 - زمستان سال 1399]
 • غنی زاده.دکتر ابوالفضل بررسی هرمنوتیک چکامه‌ی ایوان مداین بحتری [ دوره2, شماره 2 - تابستان سال 1398]
 • غنی زاده.دکتر ابوالفضل نگاهی مجمل با دیدی ساختارگرایانه بر نفثه‌المصدور زیدری [ دوره2, شماره 3 - پاییز سال 1398]
 • غنی زاده.دکتر ابوالفضل فراوانی "راهبردی" در عملیات روانی شاهنامه (مطالعۀ موردی داستان رستم و سهراب بر اساس نمودار فراوانی) [ دوره2, شماره 4 - زمستان سال 1398]
 • غنی زاده.دکتر ابوالفضل نقش اقناعی استعارۀ مفهومی در گفتمان اجتماعی- سیاسی صمد بهرنگی (مطالعه موردی قصۀ "پسرک لبوفروش") [ دوره3, شماره 4 - زمستان سال 1399]
 • غنی زاده.دکتر ابوالفضل گفتمان مشروطیت و کشف سه‌گانه‌های؛ عقلانیت، ایدئولوژی و قدرت (مطالعه موردی 25 نشریه از مطبوعات دورۀ مشروطیت تبریز) [ دوره5, شماره 1 - بهار سال 1401]
 • غیبی.سید محمود رضا بررسی سبک‌شناختی اشعار مهدی اخوان ثالث [ دوره3, شماره 4 - زمستان سال 1399]

ف

 • فرزانه قصرالدشتی. علی بررسی تحلیلی پیوند هفت خان اسفندیار با شمنیسم، تشرف و جهان مردگان [ دوره5, شماره 2 - تابستان سال 1401]
 • فرهادیان.امیرافشین بازخوانی گزارش رویدادهای پایان کار شاه‌شیخ‌ابواسحاق‌اینجو در سروده‌های حافظ [ دوره4, شماره 1 - بهار سال 1400]
 • فریدونی.محمدرضا تحلیل کمّی و کیفی احادیث مورد اهتمام عارفان مسلمان در متون عرفانی [ دوره5, شماره 2 - تابستان سال 1401]

ق

 • قلاوندی.زیبا بررسی عناصر داستان «زمین سوخته» اثر احمد محمود [ دوره1, شماره 1 - زمستان سال 1397]
 • قوامی.بدریه بررسی خودشیفتگی و فرافکنی در حکایت نخچیران و شیر مثنوی معنوی [ دوره4, شماره 4 - زمستان سال 1400]

ک

 • کارگر.مهدی مقایسه ساختاری حکایات مشترک حدیقه سنایی و مثنوی مولوی [ دوره5, شماره 2 - تابستان سال 1401]
 • کاظمی ها.علیرضا بررسی و تحلیل باورهای عامیانه و اساطیری ایرانی در نفثه المصدور [ دوره4, شماره 4 - زمستان سال 1400]
 • کاظمی ها.علیرضا تحلیل جایگاه دیو در مرزبان نامه از منظر آموزه های دین زرتشت و اسلام و باورهای عامیانه [ دوره5, شماره 2 - تابستان سال 1401]
 • کاظمی ها.علیرضا تحلیل جایگاه دیو در مرزبان نامه از منظر آموزه های دین زرتشت و اسلام و باورهای عامیانه [ دوره5, شماره 2 - تابستان سال 1401]
 • کرامتی مقدم.سیدعلی تأثیرپذیری اقبال لاهوری از مولوی در ترسیم چهرۀ انسان کامل [ دوره2, شماره 2 - تابستان سال 1398]
 • کرامتی مقدم.سیدعلی جایگاه ادبی هاتفی در پژوهش‎های معاصر [ دوره4, شماره 1 - بهار سال 1400]
 • کرباسی.شیما بررسی و تحلیل قابلیّت های نمایشی در ادبیّات کهن منظوم و منثور فارسی [ دوره4, شماره 1 - بهار سال 1400]
 • کرمی چمه.یوسف تأملی در محتوای شعر دفاع مقدس [ دوره2, شماره 4 - زمستان سال 1398]
 • کرمی.موسی بررسی موسیقی شعر دیوان عمعق بخاری [ دوره4, شماره 2 - تابستان سال 1400]
 • کریمی دوستان.غلامحسین مروری بر روش¬های اندازه¬گیری فهم متقابل بین زبان¬¬ها و گویش¬ها نمونۀ موردی: بررسی فهم متقابل کردی جنوبی و کردی میانی (میرمُکری،1399) [ دوره3, شماره 3 - پاییز سال 1399]
 • کریمی قره‌بابا.سعید مدارا و خشونت در خمسه نظامی [ دوره2, شماره 2 - تابستان سال 1398]
 • کریمی.محمد بررسی رویکردهای سنّتی سبک شناسی در خمسه نظامی [ دوره4, شماره 2 - تابستان سال 1400]
 • کریمی.محمد بررسی خودشیفتگی و فرافکنی در حکایت نخچیران و شیر مثنوی معنوی [ دوره4, شماره 4 - زمستان سال 1400]
 • کریمی.یادگار مروری بر روش¬های اندازه¬گیری فهم متقابل بین زبان¬¬ها و گویش¬ها نمونۀ موردی: بررسی فهم متقابل کردی جنوبی و کردی میانی (میرمُکری،1399) [ دوره3, شماره 3 - پاییز سال 1399]
 • کزّازی.میر جلال الدّین آیینۀ عشق در شاهنامۀ فردوسی و شاهنامۀ کردی [ دوره3, شماره 3 - پاییز سال 1399]
 • کشاورز بیضایی.محمد شایست¬ها و ناشایست¬های پادشاهان و حاکمان در شعر حافظ شیرازی [ دوره5, شماره 1 - بهار سال 1401]
 • کمیلی.مختار بررسی ومقایسه پروتوتایپ در داستان‌های«زنی که مردش را گم کرد» و «کولی کنار آتش» [ دوره3, شماره 3 - پاییز سال 1399]
 • کیانی فر.مریم بررسی مضامین مقاومت و استعمار ستیزی در اشعار فرخی یزدی و پابلونرودا [ دوره3, شماره 3 - پاییز سال 1399]

م

 • مجوزی.رمضان مولفه¬های ادب غنایی در تاریخ بیهقی [ دوره1, شماره 1 - زمستان سال 1397]
 • محمدزاده. حسنا بن‌مایه‌های فکری اثرگذار در شعر حکیم سنایی غزنوی [ دوره4, شماره 4 - زمستان سال 1400]
 • محمدزاده.مریم تحليل محتوايي داستان سال هاي ابري [ دوره4, شماره 2 - تابستان سال 1400]
 • محمدی بلبلان آباد.صادق کلان¬استعارة شناختی آزادی در زبان کُردی با تکیه بر اشعار شیرکو بیکه¬س [ دوره3, شماره 2 - تابستان سال 1399]
 • محمدی بلبلان آباد.صادق بررسی مجاز مفهومی در زبان کُردی با توجه به اشعار شیرکو بی¬کس: رویکردی شناختی [ دوره3, شماره 4 - زمستان سال 1399]
 • محمدی ده چشمه.حمزه بررسی و تحلیل ویژگی‌های ساختاری و شگردهای زبانیِ «داستانِ خسرو» نوشتۀ عبدالحسین وجدانی [ دوره2, شماره 1 - بهار سال 1398]
 • محمدی ده چشمه.حمزه بررسی و تحلیل قابلیّت های نمایشی در ادبیّات کهن منظوم و منثور فارسی [ دوره4, شماره 1 - بهار سال 1400]
 • محمدی کیش.سعید بررسی فضائل و رذائل اخلاقی در بهمن نامه بر مبنای آیین زرتشتی [ دوره2, شماره 3 - پاییز سال 1398]
 • محمدی کیش.سعید تحلیل بلاغی اشعارهوشنگ ابتهاج بر پایه ی هنجارگریزی معنایی با تکیه بر دفتر« سیاه مشق» [ دوره4, شماره 4 - زمستان سال 1400]
 • محمدی.برات تعالیم اخلاقی و آموزه¬های تربیتی در مثنوی سلسله¬الذهب جامی [ دوره2, شماره 1 - بهار سال 1398]
 • محمدی.برات بررسی ابعاد بینامتنیت واژگانی و تصویری شفیعی کدکنی با اخوان و شاملو [ دوره5, شماره 2 - تابستان سال 1401]
 • محمدی.علی بازخوانی گزارش رویدادهای پایان کار شاه‌شیخ‌ابواسحاق‌اینجو در سروده‌های حافظ [ دوره4, شماره 1 - بهار سال 1400]
 • محمدی.فرزاد بررسی و تحلیل ویژگی‌های ساختاری و شگردهای زبانیِ «داستانِ خسرو» نوشتۀ عبدالحسین وجدانی [ دوره2, شماره 1 - بهار سال 1398]
 • محمّدیان.عبّاس رویکردهای قرآنی احمد جام در تعلیم و تربیت با تأکید برکتاب مفتاح‌النّجات [ دوره2, شماره 2 - تابستان سال 1398]
 • محمدي‌افشار.هوشنگ بررسی رابطه ترامتنی غزل رهی معیری با سعدی [ دوره2, شماره 3 - پاییز سال 1398]
 • مشهدی.دکتر محمدامیر مولفه¬های ادب غنایی در تاریخ بیهقی [ دوره1, شماره 1 - زمستان سال 1397]
 • مشهدی.دکتر محمدامیر ردیف وکارکردهای آن در غزل های سلطان وَلَد [ دوره2, شماره 3 - پاییز سال 1398]
 • معصومی.محمد رضا معرفی و بررسی نسخه‌ی خطی دیوان درکی قمی با تکیه بر قالب‌های شعری [ دوره4, شماره 3 - پاییز سال 1400]
 • معظمی گودرزی.مسعود در احوال و آثار جعفر شهری(شهری باف) [ دوره3, شماره 1 - بهار سال 1399]
 • مهری.معصومه نقد و بررسی برخي از حکايت¬هاي بازنویسی شده عطار برای نوجوانان [ دوره2, شماره 1 - بهار سال 1398]
 • میرمکری.منیژه مروری بر روش¬های اندازه¬گیری فهم متقابل بین زبان¬¬ها و گویش¬ها نمونۀ موردی: بررسی فهم متقابل کردی جنوبی و کردی میانی (میرمُکری،1399) [ دوره3, شماره 3 - پاییز سال 1399]
 • میرهاشمی.طاهره تحلیل سبک¬شناختی قصیدة انوری دربارة حملة غزان به خراسان [ دوره3, شماره 3 - پاییز سال 1399]

ن

 • نبی زاده اردبیلی.ندا مردی در قفس عصاره ناتورالیسم چوبک [ دوره2, شماره 1 - بهار سال 1398]
 • نبی زاده اردبیلی.ندا انواع بسامد و کارکرد آن در آفرینش داستان [ دوره2, شماره 3 - پاییز سال 1398]
 • نجفی بهزادی.دکتر سجاد نقد و بررسی برخي از حکايت¬هاي بازنویسی شده عطار برای نوجوانان [ دوره2, شماره 1 - بهار سال 1398]
 • نجفی بهزادی.دکتر سجاد بررسی درون¬مایه¬های آموزشی- مهارتی و تربیتی- اخلاقی داستان¬های منتخب کودک ایران و جهان [ دوره4, شماره 1 - بهار سال 1400]
 • نخعی.حسنیه ردیف وکارکردهای آن در غزل های سلطان وَلَد [ دوره2, شماره 3 - پاییز سال 1398]
 • نظری چروده.احمدرضا بررسی تطبیقی اندیشه¬های خیّامی در سروده¬های محمّدرضا شفیعی کدکنی و عبدالوهّاب البیاتی [ دوره2, شماره 4 - زمستان سال 1398]
 • نظری چروده.دکتر معصومه بررسی تطبیقی اندیشه¬های خیّامی در سروده¬های محمّدرضا شفیعی کدکنی و عبدالوهّاب البیاتی [ دوره2, شماره 4 - زمستان سال 1398]
 • نوروزی.زهرا صفات عرفانی و نمادین قلندران در آثار سنایی، عطار، مولانا و حافظ [ دوره2, شماره 4 - زمستان سال 1398]
 • نوروزی.یعقوب سنّت و نمود آن در شعر شفیعی کدکنی [ دوره2, شماره 1 - بهار سال 1398]

و

 • وخشوری. کبری تحلیل ناخرسندی شمس از مشایخ و فقهای معاصر خویش [ دوره5, شماره 1 - بهار سال 1401]
 • ولی‌پور هفشجانی.شهناز بررسی جایگاه اجتماعی سیندخت، رودابه، تهمینه و گردآفرید در شاهنامۀ فردوسی [ دوره3, شماره 1 - بهار سال 1399]

ه

 • هوشمندی یاور.فاطمه همانندی اندیشه¬های جلال آل احمد و صدر الادبای اصفهانی [ دوره2, شماره 1 - بهار سال 1398]

ی

 • یانس.ندا بررسی سبک¬شناسی و جامعه¬شناختی«چراغ¬ها را من خاموش می¬کنم» با تأکید بر رویکرد لوسین گلدمن [ دوره2, شماره 3 - پاییز سال 1398]
 • یوسفی عنایت.جلال تحلیل کمّی و کیفی احادیث مورد اهتمام عارفان مسلمان در متون عرفانی [ دوره5, شماره 2 - تابستان سال 1401]