فهرست مقالات


شماره 4 سال 3 زمستان 1399

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13990701249697 کارکردهای صفات شاعرانه در غزلیات حافظ
اصغر شهبازی
2 13990810250515 موسیقی کناری در رباعیّات شیخ بهائی
لیلا عدل پرور
زینب رحمانیان
3 13990303237363 نقش اقناعی استعارۀ مفهومی در گفتمان اجتماعی- سیاسی صمد بهرنگی (مطالعه موردی قصۀ "پسرک لبوفروش")
دکتر ابوالفضل غنی زاده
4 13991105261872 بحثی در جایگاه طبیعت در نوگرایی تصویری فاضل نظری
سهیلا ابراهیم زاده
5 13990718250083 بررسی سبک‌شناختی اشعار مهدی اخوان ثالث
مهین زنده دل
سید محمود رضا غیبی
6 13991227272717 نقد و بررسی سی قصیده ناصرخسرو
دکتر آرش امرایی
7 13990417238161 بررسی مجاز مفهومی در زبان کُردی با توجه به اشعار شیرکو بی¬کس: رویکردی شناختی
صمد علی آقایی
وحید غلامی
صادق محمدی
عادل دست گشاده

شماره 3 سال 3 پاییز 1399

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13981228236143 آیینۀ عشق در شاهنامۀ فردوسی و شاهنامۀ کردی
مصطفی رادمرد
میر جلال الدین کزازی
2 13990219237066 تردید در اصالت غزلی از خاقانی شروانی
اکبر حیدریان
3 13981205225612 تحلیل سبک¬شناختی قصیدة انوری دربارة حملة غزان به خراسان
طاهره میرهاشمی
4 13981129225489 بررسی نقش صفت در فرایند تولید و درک استعاره در اشعار حافظ بر اساس نظریه استعاره شناختی
مسعود اسکندری
5 13980925204078 بررسی ومقایسه پروتوتایپ در داستان‌های«زنی که مردش را گم کرد» و «کولی کنار آتش»
آرمیتا جلیل ناغونی
مختار کمیلی
6 13990209236862 بررسی تشبیه تفضیل در غزلیات سعدی
زهرا دهقانی
7 13980407190466 بررسی مضامین مقاومت و استعمار ستیزی در اشعار فرخی یزدی و پابلونرودا
مریم کیانی فر
سعید روزبهانی
8 13990513248733 مروری بر روش¬های اندازه¬گیری فهم متقابل بین زبان¬¬ها و گویش¬ها نمونۀ موردی: بررسی فهم متقابل کردی جنوبی و کردی میانی (میرمُکری،1399)
منیژه میرمکری
غلامحسین کریمی دوستان
وحید غلامی
یادگار کریمی

شماره 2 سال 3 تابستان 1399
شماره 1 سال 3 بهار 1399

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13981021204643 شاخصه¬های زبانی و اندیشگانی بانوگشسب¬نامه
سمیه شرونی
محمدرضا صالحی مازندرانی
2 13981110215091 طنین سوررئالیسم غربی در صدای پای آب سپهری
مهرداد آقائی
فاضل عباس اده
سوسن غایبزاده
3 13981114215200 بررسی جایگاه اجتماعی سیندخت، رودابه، تهمینه و گردآفرید در شاهنامۀ فردوسی
زهره پارسیان
شهناز ولی‌پور هفشجانی
4 13980805193104 ابهام در چگونگی انتقال قدرت از گشتاسب به بهمن
مصطفی سعادت
5 13980218179171 در احوال و آثار جعفر شهری(شهری باف)
مسعود معظمی گودرزی
6 13981114215202 نمادگرایی درشعر فروغ فرخزاد
زینب رحمانیان
لیلا عدل پرور
7 13981219235923 جلوه‌های بدیع معنوی در دیوان رفیق اصفهانی
لیلا عدل پرور

شماره 3 سال 2 پاییز 1398

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13980509191218 بررسی رابطه ترامتنی غزل رهی معیری با سعدی
هوشنگ محمدی افشار
مبین صالحی نیا
2 13980211179049 بررسی سبک¬شناسی و جامعه¬شناختی«چراغ¬ها را من خاموش می¬کنم» با تأکید بر رویکرد لوسین گلدمن
ندا یانس
کامران پاشایی فخری
پروانه عادل زاده
3 13980226179438 نقد و قرائت تاریخی اشعار حافظ
اصغر شهبازی
4 13980401190283 ردیف وکارکردهای آن در غزل های سلطان وَلَد
دکتر محمدامیر مشهدی
حسنیه نخعی
لیلا عبادی نژاد
5 13980207178968 بررسی فضائل و رذائل اخلاقی در بهمن نامه بر مبنای آیین زرتشتی
پریسا داوری
سعید محمدی کیش
6 13980122178619 چهار موسیقی در چهل اسرار
سید علی اصغر طباطبایی نیا
7 13980303179644 انواع بسامد و کارکرد آن در آفرینش داستان
ندا نبی زاده اردبیلی
8 13971005166432 نگاهی مجمل با دیدی ساختارگرایانه بر نفثه‌المصدور زیدری
دکتر ابوالفضل غنی زاده

شماره 1 سال 2 بهار 1398

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13971007166482 همانندی اندیشه¬های جلال آل احمد و صدر الادبای اصفهانی
قهرمان شیری
2 13971109167267 نقد و بررسی برخي از حکايت¬هاي بازنویسی شده عطار برای نوجوانان
دکتر سجاد نجفی بهزادی
معصومه مهری
زیبا علیخانی
3 13971214178012 مردی در قفس عصاره ناتورالیسم چوبک
ندا نبی زاده اردبیلی
4 13971119177443 تحلیل بازتاب دیدگاه و سبک فکری ناصرخسرو در کاربرد فعل
فاطمه شیخ باقر مهاجر
علي صباغي
5 13971129177672 عناصر بینامتنی و سیلان ذهن در آثار محمود اکبرزاده و محمدرضا شمس
مریم غفاری جاهد
6 13971201177726 بررسی و تحلیل ویژگی‌های ساختاری و شگردهای زبانیِ «داستانِ خسرو» نوشتۀ عبدالحسین وجدانی
حمزه محمدی ده‌چشمه
فرزاد محمدی
7 13971208177873 تعالیم اخلاقی و آموزه¬های تربیتی در مثنوی سلسله¬الذهب جامی
برات محمدی
مریم حداد خانشان
8 13971205177799 سنّت و نمود آن در شعر شفیعی کدکنی
یعقوب نوروزی
جواد خلیلی

شماره 1 سال 1 زمستان 1397

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13970925166239 نقد اخلاقی کتاب جغرافیای تاریخی سرزمین¬های آباد: آثارالبلاد و اخبارالعباد زکریای قزوینی
لیلا اقبالی احمد آبادی
دکتر آسیه ذبیح نیا
2 13970924166200 بررسی معانی واژۀ «باز» بر پایۀ محور هم‌نشینی در تاریخ بلعمی
ابراهیم استاجی
ریحانه صادقی
3 13971016166722 تیر گز و آب رز در داستان رستم و اسفندیار
اصغر شهبازی
4 13971007166508 بررسی عناصر داستان «زمین سوخته» اثر احمد محمود
علی عزیزی
دکتر زیبا قلاوندی
سید حمزه عابدی
5 13971011166600 تشبیه ، قالب تصویر ساز در غزل وحشی بافقی
آیت شوکتی
علیرضا تایوغ
6 13971102167076 بررسي و مقایسه¬ی رابطة متقابل جهان‌نگري و صنايع بديعي در اشعار سهراب سپهری و محمدرضا شفیعی کدکنی ( با استفاده از نظريّة ساختارگرايي تكويني لوسین گلدمن)
دکتر ساره تربیت
محمد عنایتی قادیکلایی
7 13971102167083 مولفه¬های ادب غنایی در تاریخ بیهقی
دکتر محمدامیر مشهدی
رمضان مجوزی

ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 9 ( از 9 رکورد)