• صفحه اصلی
  • بررسی فضائل و رذائل اخلاقی در بهمن نامه بر مبنای آیین زرتشتی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13980207178968 بازدید : 1224 صفحه: 81 - 106

20.1001.1.26456478.1398.2.4.7.6

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط