• صفحه اصلی
  • تشبیه ، قالب تصویر ساز در غزل وحشی بافقی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13971011166600 بازدید : 2635 صفحه: 64 - 83

20.1001.1.26456478.1397.1.1.10.6

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط