مقاله


کد مقاله : 13990209236862

عنوان مقاله : بررسی تشبیه تفضیل در غزلیات سعدی

نشریه شماره : 8 فصل پاییز 1399

مشاهده شده : 38

فایل های مقاله : 765 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 زهرا دهقانی z.dehghani9466@gmail.com - کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

این مقاله، یکی از صور خیال شاعرانه، یعنی تشبیه تفضیل را، در غزلیات سعدی، بررسی می¬کند؛ در آغاز، به جایگاه و ارزش تشبیه، در ادبیات و نقد ادبی می¬پردازد، آن¬گاه شیوه¬های نوسازی تشبیه را معرفی می¬کند و به بررسی تشبیه تفضیل در اشعار این شاعر می¬پردازد و در نهایت نیز کلام را با بیان ارتباط محتوای غزل و تشبیه تفضیل وکارکردهای زیبا شناسی آن به پایان می¬برد.