مقاله


کد مقاله : 13980309189839

عنوان مقاله : صفات عرفانی و نمادین قلندران در آثار سنایی، عطار، مولانا و حافظ

نشریه شماره : 5 فصل زمستان 1398

مشاهده شده : 145

فایل های مقاله : 741 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 zahra sherafati zahrasherafati15@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا
2 زهرا نوروزی Zahrasherafati15@gail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

قلندر یکی از اصطلاحاتی است که در ادبیات و شعر عاشقانه کاربرد چشم¬گیری دارد. این اصطلاح در منابع عرفان و تصوف در معنای صوفیانه به کار رفته است ولی فاقد تعابیر لطیف و توصیفات نمادین و سمبلیک است. شاعران فارسی¬گو بویژه شعرای عارف و صوفی¬مسلک در اشعار خویش توصیفاتی لطیف و باریک و دقیق از این اصطلاح را با زبان نمادین و سمبلیک ارائه نمود¬ه¬اند. کشف معنای نمادین این واژه در شعر عرفانی در فهم و تفهیم بسیاری از صفات و خصوصیات عرفانی قلندران در شعر کمک شایانی می¬کند. از جمله صفات و خصوصیات قلندران در شعر نمادین عرفانی می¬توان به موارد ذیل اشاره نمود: ترک تعلقات، کافری، رندی، ترک ظاهر دین و ظاهر شرع، باده نوشی و... .