مقاله


کد مقاله : 13971007166482

عنوان مقاله : همانندی اندیشه¬های جلال آل احمد و صدر الادبای اصفهانی

نشریه شماره : 2 فصل بهار 1398

مشاهده شده : 496

فایل های مقاله : 598 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 قهرمان شیری ghahreman.shiri@yahoo.com استاد دکترا

چکیده مقاله

صدر الادبای اصفهانی یک نویسنده¬ی شریعت¬گرا (مشروعه خواه) در دوره¬ی مشروطه است که نزدیک به نیم قرن پیش از جلال آل احمد، در تحلیل¬های داستانی خود، استنباط¬ها و استدلال¬ها و راه¬حل¬هایی رامطرح کرده است که شباهت شگفت¬انگیزی به اندیشه¬های آل احمد دارد. انتقادهای او از موضوعاتی چون: شیفتگی جامعه به پوشش و اخلاق و رفتار و سیاست و فرهنگ غربی، سکوت و انزوای بزرگان مذهب در برابر تحوّلات و تغییرات اجتماعی، ناتوانی مدرسه¬ها و دانشگاه¬های تقلیدی در تأثیرگذاری بر فنّ-آوری و صناعت¬گری، مستعمره شدن حکومت در برابر استعمارگران فرنگی، شباهت کامل به استنباط¬های آل احمد دارد. بهره¬گیری او از نوشته¬های روایتی ـ تحلیلی و تک صدا، و نثر ساده¬ی گفتارگرا، سبک آل احمد را تداعی می¬کند و راه¬حل¬های او برای رهایی از غرب¬گرایی¬ها نیز دقیقاً در همسویی با اندیشه¬های آل احمد قرار دارد. او نیز راه و چاره را در بازگشت به سنّت¬ها و معتقدات مذهبی می¬داند، چون مذهب بیش از هر عنصر دیگری، جایگاه قدرتمندی در میان مردم دارد و می¬تواند آنان را متّحد کند.